BAYUNİMER - طلب معلومات

موضوع:

Lütfen mesajınızın 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirileceğini dikkate alınız.

Uluslararası İlişkiler Ofisi Dede Korkut Külliyesi Gençlik Evi 2. Kat 69000 / BAYBURT