طبيب معلم Emine Taş

"SPOR TURİZMİNDE FARKLI ALTERNATİLER: BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ", Emine Taş, Mehmet Kapusızoğlu, Social Sciences Studies Journal, 2017

"BAYBURT TURİZMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ,SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", Miraç İlyas Kıvanç, Hami Ünlü, Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararasıturizm Sempozyumu, 2017

"KADIN YOKSULLUĞUNU AZALTMADA KIRSAL TURİZMİN ETKİSİ", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜLTÜR TURİZMİ VE BAYBURT İLİNİNKÜLTÜREL TURZİM POTANSİYELİ", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, Hami Ünlü, Miraç İlyas Kıvanç, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararasıturizm Sempozyumu, 2017

"KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNDEYEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİ: BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ", Hami Ünlü, Miraç İlyas Kıvanç, Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararasıturizm Sempozyumu, 2017

"YÖRESEL ÜRÜNLERİN TURİZM PAZARLAMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018

"TURİZMİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ:DOKAP BÖLGESİ İÇİN SWOT ANALİZİ", İlyas Kays İmamoğlu, Emine Taş, Miraç İlyas Kıvanç, Hami Ünlü, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 2017

"SPOR TURİZMİNDE FARKLI ALTERNATİFLER: BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ", Emine Taş, Mehmet Kapusızoğlu, (11.05.2017-14.05.2017), al -farabi 1. Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi, 2017

"Alternatif Turizm Olanaklarıyla Bayburt: Mevcut Durum Ve Çözüm Önerileri", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (27.09.2017-29.09.2017), I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 2017

"Eko-Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Bayburt İli İçin Swot Analizi", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (27.09.2017-29.09.2017), I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 2017

"Turizm Pazarlaması", Önlisans, Türkçe, 3

"Pazarlama İlkeleri", Önlisans, Türkçe, 5

"Pazarlama Araştırması", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 3

"İletişim Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Satış Gücü Eğitimi", Önlisans, Türkçe, 4

"Uluslararsı Pazarlama", Önlisans, Türkçe, 2

"Satış Saha Planlama", Önlisans, Türkçe, 2

"Tüketici Davranışları", Önlisans, Türkçe, 3

"Mesleki Etik", Önlisans, Türkçe, 2

"Halkla İlişkiler", Önlisans, Türkçe, 2

"Perakende Satış Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Turizm Operasyon ve Seyehat Acenteciliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel Turizm", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel Alan Kontrolü", Önlisans, Türkçe, 3

"ön Büro Hizmetleri", Önlisans, Türkçe, 4

"Üretim Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 4

"Ticaret Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"iş Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"Pazarlamada İletişim Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 4

"Satış Saha Planlaması", Önlisans, Türkçe, 2

"Üretim Yönetimi ıı", Lisans, Türkçe, 4

"İşletme Yönetimi", Lisans, Türkçe, 4

"Gıda Pazarlam", Lisans, Türkçe, 3

"iş Hukuku", Lisans, Türkçe, 2

"Kalite Kurulu Üyeliği"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"Bölüm Bşk."

"Komisyon Üyeliği"

"Rektör Danışmanı"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun Tercih Edilme Algısına Kariyer Grubu Müdahalesinin Etkisi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.12.2017-21.06.2018, 3237, 90 TÜRK LİRASI

"MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK BEKLENTİSİ PROJESİ", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.05.2017-29.12.2017, 1000 TÜRK LİRASI

يتم توفير المعلومات الذاتية استئناف على صفحة الملف الشخصي من قبل يوكسيس. YÖKSİS
2014 Yardımcı Doçent Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 Öğretim Görevlisi Bayburt Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2008 - 2014 Doktora İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi
2007 - 2009 Öğretim Görevlisi Yalvaç Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi
2007 - 2009 Öğretim Görevlisi Ağlasun Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2005 - 2009 Öğretim Görevlisi Isparta Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi
2005 - 2008 Öğretim Görevlisi Gönen Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi
2004 - 2007 Yüksek Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi
2001 - 2004 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi