الأعمال الأكاديمية
"Yüzüncü Yıl Üniversitesi", EĞİTİM FELSEFECİSİ, 1989-2010, Diğer
Necmettin Tozlu
آخر
"Atatürk Üniversitesi", EĞİTİM FELSEFECİSİ, 1977-1989, Diğer
Necmettin Tozlu
آخر
"Dekan"
Necmettin Tozlu
إدارات
"Eğitim Açısından Gazzali`nin İlim ve Metod Anlayışı", Yüksek Lisans, Ali Gurbetoğlu
Necmettin Tozlu
إستشارية
"1960-1980 Arası Türk Hikayeciliğinde Yabancılaşma", Yüksek Lisans, Ömer Say
Necmettin Tozlu
إستشارية
"Eğitim Öğretim Sistemimizin Otorite ve Sorumluluk Açısından Değerlendirilmesi (ilk ve Orta Dereceli Okullarda)", Yüksek Lisans, Ahmet Yayla
Necmettin Tozlu
إستشارية
"İlköğretim Sistemimiz (1923-1950) Üzerine Yapı, Amaç ve Muhteva Yönünden Bir Tahlil", Yüksek Lisans, Hüseyin Şimşek
Necmettin Tozlu
إستشارية
"Eğitim Sistemimizin Şekillenmesinde İdeolojinin Yeri", Yüksek Lisans, Recep Yıldız
Necmettin Tozlu
إستشارية
"İlköğretimin Hukuki Temelleri (1923-1994)", Yüksek Lisans, Cem Topsakal
Necmettin Tozlu
إستشارية
"Mevlana`nın Mesnevi`sinde Eğitime İlişkin Bir Yöntem (örnekle Eğitim)", Yüksek Lisans, Hasan Çiçek
Necmettin Tozlu
إستشارية
زيادة في النتيجة