"Kış Turizmine Katılan Yerli Ziyaretçilerin Seyahat Davranışları: Erciyes Kayak Merkezi Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017
Ömer Ceyhun Apak
مقالة - سلعة
"Kış Turizmine Katılan Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Seyahat Memnuniyetleri", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
Ömer Ceyhun Apak
مقالة - سلعة
"Kültürel Miras Alanları Üzerine Bir Meta Analizi: Safranbolu İlçesi Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Kübra Sünbül, Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 2018
Ömer Ceyhun Apak
مقالة - سلعة
"Turistlerin Yöresel Gıda Ürünlerine İlgi Düzeyleri (Interest Levels of Local Food Products by Tourists)", Ömer Ceyhun Apak, Ahmet Gürbüz, Journal of Tourism And Gastronomy Studies, 2018
Ömer Ceyhun Apak
مقالة - سلعة
"Restoran Müşterilerinin Personel İletişim Düzeyi Algıları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki", Ozan Büyükyılmaz, Ömer Ceyhun Apak, Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 2019
Ömer Ceyhun Apak
مقالة - سلعة
"Kış Turizminin Sürdürülebilirliği Kapsamında Seyahat AcentasıYöneticilerinin Bakış Açısı: Kayseri Örneği", Ahmet Gürbüz, Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2019
Ömer Ceyhun Apak
مقالة - سلعة
"Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri Beklentileri ve Şikâyetleri: Karabük Örneği", Ömer Ceyhun Apak, Muhammet Belen, Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2019
Ömer Ceyhun Apak
مقالة - سلعة
"Bölüm Bşk."
Muhammed Enes Kan
إدارات
"Borçlar Hukuku", Lisans, Türkçe, 3
Muhammed Enes Kan
درس
"Borçlar Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3
Muhammed Enes Kan
درس
زيادة في النتيجة